”Jag är en hobbymusiker mitt i livet med stort intresse för gitarrer, och med en inneboende önskan om att någon gång få bygga en egen, fick via en vän kontakt med Jonas Bromander. Efter noggranna förberedelser och god vägledning från Jonas angående modeller, utseende, material, önskat ljud och karaktäristik satte arbetet igång.Trots min lust och nyfikenhet kunde jag föga ana vilken tillfredsställelse det var att steg för steg se sin egen gitarr växa fram under mina egna händer och under Jonas vägledning, för att slutligen strängas upp och både se och låta bättre än jag någonsin kunnat drömma om. Det är så han jobbar, herr Bromander!”