Jag har en verkstad på ca 65 kvm, fördelat på två rum, i anslutning till min bostad. Det ena rummet har jag mina maskiner medan det andra främst är avsett handverktyg. Det sistnämnda rummet har tre arbetsbänkar vilket gör att kursdeltagare alltid har en egen bänk. Även om jag har fyra modeller att utgå från är det många beslut som ska fattas vid bygget av ett instrument.